Klagomål och kritik

Vi på Estetiska skolan vill ständigt lära och utvecklas inom den verksamhet vi bedriver, för att kunna öka kvalitén. Därför är det viktigt att vi får veta när vår verksamhet inte fungerar på ett önskvärt sätt. Vi vill veta vad föräldrar, elever och personal tycker, allt för att vi ska bli en bättre skola för eleverna. 

Vi önskar att du som har klagomål eller kritik skriver ner dina synpunkter. Beroende på ärendets art kan du välja att kontakta den det berör, eller skriva till skolans rektor. Är du osäker på var du bör vända dig, vänd dig till rektor.

Rektor Lars-Inge Bjärlestam
Estetiska skolan
Östra Esplanaden 16
67132 Arvika

lars-inge.bjarlestam@estetiskaskolan.se